Zasady

Zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych i swobodnym przepływie takich danych oraz ustawą o przetwarzaniu danych osobowych i ochronie prywatności w branży komunikacyjnej firma Daedalus New Media Research jest zobowiązana do administrowania danymi osobowymi uczestników, członków ich rodzin i innych osób w sposób bezpieczny i wyłącznie w określonych celach. Cel gromadzenia danych jest wyłącznie statystyczny.

Uczestnicy nie mają obowiązku udostępniania danych osobowych i są one wykorzystywane wyłącznie do celów analizy statystycznej. Nieudostępnienie takich danych oznacza, że uczestnik nie będzie otrzymywał w przyszłości ankiet. Udostępnione dane osobowe będą wykorzystywane przez operatora i przekazywane wyłącznie klientom, którzy zamówili ankietę internetową (bez identyfikacji respondenta — klient ma tylko prawo do wyników statystycznych).

Uczestnik ma prawo do uzyskiwania dostępu do swoich danych i ich zmieniania, prawo niepodlegania określonym decyzjom i prawo zwrócenia się do miejscowych władz. Ponadto uczestnik ma prawo odmówienia zgody na przetwarzanie jego danych osobowych i żądania ich usunięcia. Aby skorzystać z tego prawa, należy wysłać e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .

Jeżeli któreś z danych uczestnika są nieprawidłowe, należy się jak najszybciej z nami skontaktować.

Subskrypcja

Każda osoba może zapisać się do usługi Daedalus Online. Jednak zastrzegamy sobie prawo do odmówienia dostępu do zespołu niektórym subskrybentom bez podania przyczyny.

W żadnym przypadku w społeczności nie mogą uczestniczyć pracownicy firmy Daedalus New Media Research.

Rejestracja i dane osobowe

Dla celów analizy statystycznej oferowanej przez firmę Daedalus New Media Research swoim klientom niezbędne są pewne podstawowe informacje dotyczące naszych członków, w tym poufne informacje takie jak dochody. Udostępnienie firmie Daedalus New Media Research takich podstawowych informacji stanowi warunek udziału w społeczności Daedalus Online.

Rezygnacja z udziału społeczności

Członkowie mogą wyrazić wolę opuszczenia społeczności Daedalus Online, co oznacza, że w przyszłości nie będą otrzymywać od nas zaproszeń. Krótko po wyrażeniu przez członka woli opuszczenia zespołu, odnoszące się do niego podstawowe informacje zostaną usunięte z bazy danych Daedalus New Media Research.

Jeżeli respondent nie wypełni kwestionariusza przez czas dłuższy niż 12 miesięcy, otrzyma status członka biernego. Firma Daedalus New Media Research zastrzega sobie prawo do usunięcia biernych członków ze swojej bazy danych.

W celu zagwarantowania jakości analizy statystycznej oferowanej przez firmę Daedalus New Media Research klientom, regularnie zmieniamy członków naszej społeczności. Firma Daedalus New Media Research ma prawo do usunięcia członka z bazy danych bez wcześniejszego ostrzeżenia i bez konieczności podawania powodu.

Jak działa społeczność

Wszyscy uczestnicy społeczności Daedalus Online zgadzają się na przesyłanie przez firmę Daedalus New Media Research e-maili z łączami do kwestionariuszy. Członkowie nie mają obowiązku udzielania odpowiedzi na pytania kwestionariusza. Kwestionariusz należy wypełnić tylko raz. Jedna osoba może mieć tylko jedno konto. Firma Daedalus New Media Research ma prawo zamknąć konta, które naruszają niniejszą zasadę. Członkowie mogą wysyłać pytania na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .

Firma Daedalus New Media Research podjęła działania zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa danych. Jednakże w przypadku pojawienia się wirusa w e-mailach wysyłanych do respondentów, są oni zobowiązani do zaakceptowania faktu, że firma Daedalus New Media Research nie może ponosić odpowiedzialności za konsekwencje związanych z takimi przypadkami, stąd jakiekolwiek roszczenia w tym zakresie są niedopuszczalne.

Firma Daedalus New Media Research nie może zagwarantować minimalnej ani maksymalnej liczby kwestionariuszy rocznie.

Jeżeli ze statystycznego punktu widzenia kwestionariusz zostanie wypełniony przez niezbędną liczbę respondentów, firma Daedalus New Media Research ma prawo zakończyć ankietę i odrzucić kolejne odpowiedzi.

Rejestracja odpowiedzi na pytania z ankiet

Poza podstawowymi informacjami firma Daedalus New Media Research będzie także gromadzić innego rodzaju dane dotyczące respondentów oraz dysponować takimi danymi, które można wywnioskować z udzielanych przez nich odpowiedzi. Informacje te mogą odnosić się do całkowicie prywatnych kwestii respondentów takich jak poglądy polityczne.

Członkowie wyrażają zgodę na rejestrację przez Daedalus New Media Research odpowiedzi, jakich udzielą w ankietach, nawet jeśli odpowiedzi te zawierają informacje dotyczące całkowicie prywatnych kwestii respondentów. Zarejestrowane informacje będą później wykorzystywane do opracowywania analiz statystycznych.

Każdy członek ma prawo żądania informacji dotyczących jego danych osobowych zarejestrowanych przez firmę Daedalus New Media Research. Ponadto każdy członek, który stwierdzi błędy w danych osobowych zapisanych w bazie danych ma prawo żądania ich poprawienia.

Przekazywanie zarejestrowanych informacji

Wszyscy członkowie wyrażają zgodę na przesyłanie przez firmę Daedalus New Media Research innej firmie zajmującej się badaniami rynku zarejestrowanych podstawowych informacji oraz informacji wynikających z ankiet. Jednak taka inna firma zajmująca się badaniami rynku będzie przestrzegać warunku, że takie dane mogą być wykorzystywane wyłącznie w celach statystycznych i nie będzie dalej przekazywać ani ujawniać informacji takich jak imię i nazwisko respondenta, adres pocztowy lub inne dane osobowe, które mogą posłużyć do identyfikacji określonego respondenta.

Warunki udziału

Firma Daedalus New Media Research zastrzega sobie prawo do zmiany bieżących warunków udziału w Daedalus Online.

Wszyscy członkowie zostaną bezzwłocznie poinformowani o wszelkich zmianach tych warunków.

Przyznawanie i przeliczanie punktów

Kiedy respondent zgromadzi przynajmniej 1000 punktów, możliwe będzie ich przeliczenie na gotówkę.

100 punktów stanowi równowartość 1 euro.

Firma Daedalus New Media Research zastrzega sobie prawo do odmowy przyznania punktów lub odebrania punktów uczestnikowi, który udzielił w ankiecie nieprawdziwych odpowiedzi lub odpowiadał w imieniu innej osoby.

Witryna wykorzystuje pliki cookie i cyfrowe znakowanie plików. Akceptując warunki przystąpienia do wspólnoty Daedalus Online, członek wyraża zgodę na wykorzystanie plików cookie i cyfrowego znakowania plików.