System punktów

Za każą wypełnioną ankietę otrzymujesz określoną liczbę punktów w zależności od jej długości i stopnia skomplikowania.

Firma Daedalus New Media Research okresowo przeprowadza ankiety służące aktualizacji informacji.

Liczba punktów za tego rodzaju ankietę jest niższa (20 punktów), a jej wypełnienie zabiera tylko kilka minut.

Długość kwestionariuszaPunkty za
wypełniony
kwestionariusz
Poniżej3 minut  30
3-5 minut 40
6- 10 minut  50
11 - 15 minut  75
16 –20 minut  100
21- 30 minut 125
Ponad 30 minut  150

W przypadku otrzymania zaproszenia do ankiety, jeśli po wypełnieniu części kwestionariusza otrzymasz wiadomość o treści „Twój profil jest nieodpowiedni”, na Twoje konto trafi 20 punktów.

Długość kwestionariusza jest obliczania poprzez przeprowadzenie testów wstępnych i oznacza średni czas niezbędny na jego wypełnienie. Osoba, która nie spełnia kryteriów niezbędnych do udziału w ankiecie (np. nie jest kierowcą samochodu marki Ford), otrzyma 20 punktów.

Punkty będą aktualizowane w ciągu maksymalnie pięciu dni roboczych po wypełnieniu ankiety w przypadku każdej osoby biorącej w niej udział.

Firma Daedalus New Media Research zastrzega sobie prawo do zmiany systemu punktów w dowolnym czasie zgodnie z warunkami na rynku. Zmiany będą zamieszczane w witrynie.