Życie rodzinne daje najwięcej satysfakcji mieszkańcom regionu

W związku z łacińskim stylem życia, Rumuni doceniają życie rodzinne w większym stopniu niż średnia w regionie. Obok Rumunów również Turcy doceniają życie rodzinne, na co wpływ ma ich kultura. Z drugiej strony im bardziej na północny-zachód, obserwuje się większy pragmatyzm w tym zakresie (Słowacy i Czesi). Wynika to także z dużej liczby rozwodów w Czechach i na Słowacji w porównaniu z innymi krajami.

Czechy i Słowacja to kraje o największej liczbie rozwodów i największym stosunku rozwodów do zawieranych małżeństw. W Czechach stosunek rozwodów do zawieranych małżeństw wynosi 66% (jeden rozwód na każde 1,3 małżeństw), natomiast na Słowacji 47% (jeden rozwód na każe dwa małżeństwa). W krajach takich jak Rumunia, Turcja, Serbia i Chorwacja stosunek rozwodów do liczby małżeństw jest poniżej 28%.

*Badanie rynku przeprowadzone przez Daedalus Online w roku 2013.